Loading color scheme

Technik informatyk

Technik informatyk

Nauka w tym zawodzie obejmuje: 

 • diagnostykę i naprawę urządzeń techniki komputerowej, 
 • obsługę różnych systemów operacyjnych, 
 • administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi, 
 • obsługę urządzeń sieciowych, 
 • projektowanie stron internetowych i programowanie aplikacji internetowych, 
 • tworzenie baz danych i administrowanie nimi.  

Po zdobyciu kwalifikacji technika informatyka możesz dalej rozwijać się jako programista. Technicy informatycy mogą pracować w firmach zajmujących się tworzeniem oprogramowania oraz programowaniem aplikacji internetowych, w sklepach i punktach serwisowych sprzętu komputerowego, w działach IT administrujących sieciami komputerowymi, w firmach reklamowych i wydawniczych. 

Technik logistyk

Technik logistyk

Wybierając ten zawód, nauczysz się 

 • zarządzać zapasami, 
 • organizować pracę w magazynach, 
 • formować i zabezpieczać ładunki, 
 • organizować transport wewnętrzny i zewnętrzny, 
 • wypełniać dokumenty magazynowe i transportowe. 

Logistycy mogą pracować jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów i produkcji, handlu elektronicznego, obsługi klientów, zarządzania centrum dystrybucyjnym, gospodarki magazynowej, spedycji, administratorzy taboru  i organizatorzy transportu. 

Technik ekonomista

Technik ekonomista

Zawód z tradycją i przyszłością, który będzie zawsze potrzebny na rynku pracy.  Jeżeli chcesz nauczyć się jak obliczać podatki, prowadzić rachunkowość firmy oraz obsługiwać programy finansowo - płacowe ten zawód jest właśnie dla Ciebie. 

Wybierając ten zawód, nauczysz się jak: 

 • interpretować i stosować przepisy prawne 
 • sporządzać biznesplan firmy, 
 • przeprowadzać analizy finansowo-ekonomiczne,   
 • prowadzić sprawy kadrowo-płacowe,  
 • obliczać podatki,  
 • prowadzić rachunkowość firm produkcyjnych, usługowych i handlowych,  
 • założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.  

Perspektywy zawodowe dla technika ekonomisty to praca w biurach rachunkowych, w urzędach skarbowych, działach finansowo-księgowych, działach kadr, sekretariatach, bankach, w firmach konsultingowych jako doradcy finansowi, w urzędach administracji państwowej i samorządowej lub w ramach własnej działalności gospodarczej.