Loading color scheme

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie

Dyrektor:
Jadwiga Braniewska

Wicedyrektorzy:
Dorota Tyczyńska
Beata Lewandowska-Olejnik

Wychowawcy klas pierwszych

1A TI - Agnieszka Jurczak
1B TP - Beata Jurczak
1C TL - Józef Gardzilewicz
1D TE - Piotr Grabowski
1AZ BS - Izabela Pasieka
1BZ BS - Eurydyka Draus
1CZ BS - Bogdan Erbel 

Wychowawcy klas drugich

2A TI - Miłosz Solarski
2B TP - Monika Kropaczewska-Kasprzak
2C TL - Joanna Petruś-Marczyńska
2D TE - Marta Stochel-Łania
2E TH - Michał Zając
2AZ BS - Małgorzata Zemankiewicz
2BZ BS - Anita Ruchniewicz
2CZ BS - Bogdan Olejnik 

Wychowawcy klas trzecich

3A TI - Ewa Tomanik
3B TS - Dawid Kułakowski
3C TL - Edyta Pisarska-Nazar
3D TE - Barbara Ozgowicz-Dętkowska
3AZ BS - Przemysław Jagła
3BZ BS - Urszula Berezowska 

Wychowawcy klas czwartych

4A TI - Dariusz Kuglarz
4B TS - Elżbieta Wilgosz
4C TL - Ewa Szuba
4D TE - Elżbieta Wilgosz

Wychowawcy klas piątych

5A5 TI - Monika Kosiorek
5B5 TS - Weronika Łuczkiewicz
5C5 TL - Natalia Frysztak
5D5 TE - Krystyna Kołodziej