Loading color scheme

Oława od XIX w. była miastem garnizonowym, w którym stacjonowały szwadrony 4 Pułku Huzarów pruskich. Kompleks wojskowy w tej części miasta nazywany był „nowymi koszarami”, w odróżnieniu od wcześniej wybudowanych budynków przy ulicy Młyńskiej nazywanych „starymi koszarami”. „Nowe koszary” oddano do użytku w 1884 roku, ale budynek szkoły jest znacznie młodszy. W XX wieku w czasach rządów Hitlera w Oławie ulokowano 64 Pułk Artylerii Ciężkiej Wermachtu. Na potrzeby artylerzystów w latach 1937-1938 wzniesiono obok dawnych kawaleryjskich stajni nowy budynek, w którym obecnie mieści się w nim szkoła.

II wojna światowa  i jej skutki nie zmieniły przeznaczenia obiektu. Gdy Oława znalazła się w granicach powojennej Polski, koszary w tej części miasta zajął 38 Pułk Artylerii Lekkiej stacjonujący tu w latach 1945-1947. Wtedy też ta część koszar zajęta przez Wojsko Polskie nazywana była „białymi koszarami”, w odróżnieniu od pozostałych obiektów zajętych przez Armię Czerwoną, nazywanych „czerwonymi koszarami”. Sama ulica przejściowo nazwana została ulicą Artylerzystów.

Od 1947 rw obiekcie stacjonowała Armia Radziecka, w tym 1 Batalion Czołgów. W latach 80. koszary były bazą Batalionu Inżynieryjno-Lotniskowego AR, obsługującego lotnisko zapasowe w Marcinkowicach. 

Od 1991 r.  rozpoczęło się wyprowadzanie wojsk AR z Oławy. Obiekty przy ul. 3-Maja oddano stronie polskiej w dniu 15 X 1992 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego podpisano protokół cesji wszystkich obiektów garnizonu Armii Federacji Rosyjskiej.  Opuszczone przez Rosjan obiekty należało zagospodarować i włączyć w strukturę miasta.  

Decyzją z 13 IV 1993 r. kierownik istniejącego wówczas Urzędu Rejonowego zarządzającego terenem pokoszarowym, przekazał Kuratorium Oświaty we Wrocławiu działkę i budynek przy ulicy 3 Maja 18e. Tym samym realizacji doczekał się projekt utworzenia kolejnej w Oławie szkoły średniej. Nowa szkoła miała funkcjonować jako II Liceum Ogólnokształcące. Rozpoczął się remont obiektu, a uczniowie z dwóch pierwszych klas, podjęli naukę w 1993 roku w murach Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego przy placu Zamkowym. Po pierwszym semestrze zmieniono charakter szkoły i obie klasy stały się nowym Liceum Ekonomicznym.  

1 IX 1994 r. szkoła zaczęła funkcjonować w ciągle remontowanym budynku przy ul. 3Maja 18 E. W trzech typach szkół rozpoczęło naukę 217 uczniów nauczanych przez 25 nauczycieli. Były to dwie klasy drugie i dwie pierwsze Liceum Ekonomicznego, dwie pierwsze Liceum Handlowego oraz jedna Technikum Ochrony Środowiska. Od 1995 r. przyjęto nazwę Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Oławie.

Oficjalne i uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku szkoły nastąpiło 4 X 1996 r.