Loading color scheme

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne odbywają uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia na podstawie umowy
z pracodawcą o pracę z młodocianym pracownikiem w celu praktycznej nauki zawodu.

Odbywają się one we wskazane przez dyrektora dni w tygodniu. Ocena z zajęć praktycznych jest przekazywana wychowawcy klasy w formie zaświadczenia od pracodawcy.

Wzór zaświadczenia do pobrania: zaświadczenie.

Młodociany pracownik podlega w czasie realizacji ww. umowy Kodeksowi Pracy.

Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa odbywana jest przez uczniów Technikum w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

W celu jej odbycia uczeń:

  • nawiązuje kontakt z pracodawcą, u którego chciałby odbyć praktykę zawodową (zalecane jest złożenie podania);
  • po uzyskaniu zgody pracodawcy najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem praktyki uczeń przekazuje wychowawcy pełne dane firmy (nazwę bez skrótów, adres, telefon, mail).
  • uczeń przekazuje do przedsiębiorstwa przygotowana umowę, odbiera podpisaną i dostarcza ją do szkoły.

Praktyka zawodowa nie wymaga od przedsiębiorcy umowy o pracę z uczniem, zgłaszania do ZUS ani do Urzędu Skarbowego. Pracodawca ani uczeń nie otrzymują wynagrodzenia. Pracodawca nie musi mieć uprawnień instruktora praktycznej nauki zawodu.

Harmonogram praktyk ogłaszany jest przez Dyrektora Szkoły na początku roku szkolnego.

W imieniu Szkoły opiekunem praktyk jest wychowawca klasy, a w przedsiębiorstwie wskazany pracownik.

Sprawozdanie z praktyki: sprawozdanie z praktyki.docx

Zaświadczenie o ocenie z praktyki zawodowej: zaswiadczenie o ocenie z praktyki zawodowej.docx

Harmonogram praktyk zawodowych

w Zespole Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie

w roku szkolnym 2022 / 2023

Lp.

Typ szkoły, klasa

Miejsce praktyki

Data praktyki

Nazwisko imię

opiekuna praktyki

zawodowej

1.

kl. III a

technik informatyk

firmy komputerowe, hurtowanie, sklepy

 (4 tygodnie)

 

24.10. - 18.11.2022 r.

 

Dariusz Kuglarz

 

2.

 

kl. III c

technik logistyk

przedsiębiorstwa

logistyczne

(4 tygodni)

 

24.10. - 18.11.2022 r.

 

Ewa Szuba

3.

kl. III d

technik ekonomista

przedsiębiorstwa

(4 tygodnie)

 

24.10. - 18.11.2022 r.

 

Józef Gardzilewicz

4.

kl. IV a 5

technik informatyk

firmy komputerowe, hurtowanie, sklepy

 (4 tygodnie)

 

24.10. - 18.11.2022 r.

 

 

Monika Kosiorek

5.

kl. III b

technik spedytor

przedsiębiorstwa

( 4 tygodnie )

 

02.05.-26.05.2022 r.

 

Elżbieta Wilgosz

6.

kl. IV b 5

technik spedytor

przedsiębiorstwa

( 4 tygodnie )

 

02.05.-26.05.2022 r.

 

Weronika Łuczkiewicz

7.

kl. IV c 5

technik logistyk

przedsiębiorstwa logistyczne

(4 tygodnie)

 

02.05.-26.05.2022 r.

 

Natalia Frysztak

8.

kl. IV d 5

technik ekonomista

przedsiębiorstwa

(4 tygodnie)

 

02.05.-26.05.2022 r.

 

Krystyna Kołodziej