Loading color scheme

Opuszczone przez Rosjan obiekty należało zagospodarować i włączyć w strukturę miasta. Realizacji doczekał się projekt utworzenia kolejnej w Oławie szkoły średniej. W tym celu decyzją z 13 IV 1993 r., kierownik istniejącego wówczas Urzędu Rejonowego zarządzającego terenem pokoszarowym, przekazał Kuratorium Oświaty we Wrocławiu działkę i budynek przy ulicy 3- Maja 18e.

Nowa szkoła miała funkcjonować jako II Liceum Ogólnokształcące. Rozpoczął się remont obiektu, a pierwsi uczniowie z dwóch klas, zaczęli naukę w 1993 roku, w murach Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego przy placu Zamkowym. Po pierwszym łroczu zmieniono profil szkoły i obie klasy stały się nowym Liceum Ekonomicznym. 

1 IX 1994 r. ruszyła nauka w ciągle remontowanym budynku przy ul. 3-Maja. W trzech typach szkół rozpoczęło naukę 217 uczniów nauczanych przez 25 nauczycieli. Były to dwie klasy drugie i dwie pierwsze Liceum Ekonomicznego, dwie pierwsze Liceum Handlowego oraz jedna Technikum Ochrony Środowiska.

Od 1995 r. przyjęto nazwę Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Oławie. Jego twórcą i pierwszym dyrektorem był Antoni Markiewicz. Oficjalne, uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku szkoły nastąpiło 4 X 1996 r.

W 1997 r. odbyły się w szkole pierwsze egzaminy zawodowe i maturalne. 

Rok szkolny 1998/1999 był  rekordowy pod względem ilości otwartych w szkole oddziałów – było ich 34.

Od 1999 r. wraz z wprowadzeniem w Polsce reformy administracyjnej, organem prowadzącym dla szkoły stało się Starostwo Powiatowe w Oławie. 

W 2000 r. oddano do użytku salę gimnastyczną, na którą zaadaptowano i wyremontowano jeden z budynków pokoszarowych. 

Od 2001 roku na skutek reformy systemu oświatowego, zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie. 

W 2003 roku przeprowadzono w szkole referendum na temat wyboru jej patrona. Najwięcej zwolenników uzyskało imię Zjednoczonej Europy. Rada Powiatu zatwierdziła ten wybór i od tej pory imię patrona znalazło się w oficjalnej nazwie 

W 2004 r. dzięki hojności Państwa Janiny i Stanisława Jaśnikowskich Szkoła otrzymała sztandar. 

PROFILE KSZTAŁCENIA 

W trakcie swojego istnienia szkoła dobrze służy lokalnej społeczności, dostosowując kierunki kształcenia do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Strukturę szkoły tworzyły: 

Liceum Ekonomiczne (1993- 2005); 

Liceum Handlowe: (1994 – 2005); 

Technikum Ochrony Środowiska: (1994 – 2005); 

Liceum Zawodowe (1995 – 2000); 

Policealne Studium Zawodowe (1995 – 2000); 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (od 1995); 

Liceum Ogólnokształcące (1998 – 2013); 

Technikum Handlowe po ZSZ (2001 – 2006); 

Technikum Uzupełniające (2004 – 2007); 

Liceum Profilowane (2002 – 2010); 

Technikum w zawodach: 

  • technik ekonomista (od 2002 r.) 
  • technik handlowiec (od 2002 r.) 
  • technik informatyk (od 2007 r.) 
  • technik logistyk (od 2008 r.) 
  • technik spedytor (od 2009 r.) 

Branżowa Szkoła I stopnia (od 2017 r.).  

Obecną nazwę Zespól Szkół im. Zjednoczonej Europy nosi od 1 września 2019 r.